دختر امیر کویت: مادربزرگ ارمنی‌ام نقش مهمی در زندگی‌ام داشته است

ایران‌آرمنیا – آنا هاکوبیان، همسر نخست وزیر ارمنستان دیروز شاهزاده شیخه حصه سعد عبدالله الصباح، دختر امیر کویت و از

ادامه مطلب