آلکسیس اوهانیان، موسس سایت «ردیت» به نمایشگاه تکنولوژی ایروان می‌رود

ایران آرمنیا – آلکسیس اوهانیان، موسس و مدیر اجرایی شبکه اجتماعی «ردیت» برای نمایشگاه جهانی تکنولوژی و اطلاعات که ماه

ادامه مطلب