مجسمه «مام ارمنستان» از روی چه کسی ساخته شده؟

ایران آرمنیا – در مرتفع‌ترین نقطه ایروان مجسمه غول‌پیکر زنی شمشیر به دست قرار دارد که گویی شبانه‌روز از شهر مراقبت می‌کند. مجسمه «مام ارمنستان» به ارتفاع ۱۸ متر در ورودی پارک هاختاناک (پیروزی) قرار دارد و در سال ۱۹۶۷ بنا شده است.

مدل این مجسمه «ژنیا مرادیان» نام دارد که در آن زمان ۱۸ ساله بوده و آرا هاروطونیان، سازنده مجسمه او را تصادفی در خیابان همراه مادرش در صف خرید میوه دیده است.

در سال ۱۹۵۰ به مناسبت پیروزی در جنگ جهانی دوم در این مکان مجسمه‌ای از استالین برپا شده بود، ولی در سال ۱۹۶۲ این مجسمه جمع‌آوری شد. پنج سال بعد روی پایه باقی‌مانده از مجسمه قبلی آرا هاروطونیان مجسمه «مام ارمنستان» را ساخت که زنی ارمنی با شمشیری در دست است.

هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم و مراسمی که پای این مجسمه برگزار شد، بهانه‌ای بود تا رسانه‌های ارمنستان دوباره سراغ ژنیا بروند و با او صبحت کنند. خانم مرادیان هنوز ساکن ایروان است و از پنجره‌اش که مشرف به این مجسمه است همیشه با دوربین به آن نگاه می‌کند. در روزهایی که مجسمه را برف گرفته نگران می‌شود که کسی نیست آنها را بتکاند، انگار روی شانه‌های خودش برف نشسته است. با این حال او از دیدن مجسمه خودش قوت قلب می‌گیرد و نسبت به آینده ارمنستان امیدوار است ، گویی خیالش راحت است که مجسمه از هموطنانش و کشورش محافظت می‌کند.