ارمنستان به جنگ سیگار می‌‌رود

ایران‌آرمنیا – در سال‌های گذشته مبارزه‌ای جدی با مصرف سیگار در اماکن عمومی شروع شده است. کشورهای اروپایی و جهان … Continue reading ارمنستان به جنگ سیگار می‌‌رود