نتایج یک نظرسنجی در ارمنستان: اکثر مردم به آینده کشور خوش‌بین هستند

ایران آرمنیا – نتایج یک نظرسنجی در ارمنستان نشان می‌دهد که یک سال پس از انقلاب و تغییر دولت، مردم همچنان به دولت پاشینیان اعتماد دارند و کشور را در مسیر پیشرفت می‌بینند.

گردآوری اطلاعات برای این نظرسنجی از ۶ تا ۳۱ ماه می سال ۲۰۱۹ و به صورت حضوری در منازل صورت گرفته است. ۱۲۰۰ نفر از شهروندان ۱۸ سال به بالای ارمنستان در این بررسی شرکت داشتند.

بر اساس این نظرسنجی ۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان به دولت اعتماد دارند، در حالی که ۲۲ درصد بر این باورند که دولت در این مدت نتوانسته کشور را به درستی اداره کند.

بیشتر مردم ارمنستان در این نظرسنجی بر این باورند که کشور آینده روشنی دارد.

۷۲ درصد شرکت‌کنندگان همچنان به نخست‌وزیر اعتماد دارند و ۵۹ درصد معتقدند که تلاش دولت برای مبارزه با فساد کافی بوده است.

۶۰ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند که کشور به طور عمومی در مسیر درستی حرکت می‌کند. این عدد قابل توجهی است، هرچند در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ تعداد افرادی که به این سوال پاسخ مثبت داده بودند ۱۲ درصد بیشتر بود.

بیشتر از ۶۰ درصد مردم معتقدند که دولت باید اصلاحات اقتصادی و سیاسی را نه به صورت تدریجی که با سریعترین شکل ممکن به اجرا در آورد.

۲۲ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که بزرگترین نارضایتی فعلی به نحوه اداره کشور برمی‌گردد.

در شش ماه گذشته نسبت افرادی که باور داشتند می‌توانند روی تصمیمات اساسی کشور تاثیرگذار باشند از ۷۲ درصد به ۵۳ درصد کاهش داشته است.

شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اولویت‌های دولت در شش ماه آینده را به این ترتیب می‌دانند:

ایجاد شغل (۳۰ درصد)

حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی (۱۸ درصد)

افزایش دستمزد (۱۴ درصد)

افزایش حقوق بازنشستگی (۱۲ درصد)