عضو جدید دولت ارمنستان از گلندل می‌آید!

ایرآرمنیا – نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان روز جمعه زاره سینانیان را به عنوان مامور عالی‌رتبه دولت در امور دیاسپورا منصوب کرد. او رئیس سازمان جدیدی در دولت ارمنستان خواهد بود که جایگزین وزارت دیاسپورا می‌شود.

زاره سینانیان هفته گذشته از سمتش در شورای شهر گلندل استعفا کرد و همان زمان شنیده شد که قرار است به دولت ارمنستان بپیوندد.

این سیاستمدار ارمنی – آمریکایی برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ به عنوان عضو شورای شهر گلندل انتخاب شد و در دو مقطع کوتاه شهرداری این شهر را به عهده داشته است. گلندل یکی از شهرهای ارمنی‌نشین ایالت کالیفرنیای آمریکا است.

وزارت دیاسپورا مسئول رسیدگی به امور ارامنه خارج از ارمنستان بود که به دستور پاشینیان و با هدف تسهیل امور به یک سازمان تبدیل شد.