از تیگران پتروسیان تا لوون آهارونیان: چگونه ارمنستان به یک ابرقدرت شطرنج تبدیل شد؟

ایرآرمنیا – ارمنستان با جمعیت تنها ۳ میلیون نفر  یکی از پرافتخارترین کشورهای المپیاد شطرنج است که هر دو سال

ادامه مطلب